FORMACIÓ i RECERCA

Des de CliCme·educació oferim formació fotogràfica per a tots els públics. Treballem per estimular la creativitat de docents, bibliotecaris, educadors(es), arxivers(es), famílies o adults(es) interessats a explorar les fotografies i la narració visual com a eines i processos, tant d’aprenentatge com d’ensenyament. Oferim un ventall de formats, dissenyem projectes educatius fotogràfics, recursos pedagògics físics i telemàtics, realitzem tallers per a escoles, museus o altres centres, formem segons les necessitats dels centres, explorant tècniques, formats i temàtiques diverses,  convidant a la participació de tot el procés creatiu i entregant material didàctic perquè puguin treballar aquests recursos posteriorment de forma autònoma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Objectius:

Dotar als professionals de l’ensenyança, el treball social, les biblioteques etc. de coneixements fotogràfics així com recursos didàctics, que puguin emprar i adaptar fàcilment als seus entorns per dinamitzar l’aprenentatge curricular dels diversos cicles educatius, per mitjà de les fotografies i les eines digitals al seu abast.

– Àmbits tractats:

La llum i el color com a recursos educatius.
Conceptes fotogràfics bàsics.
Llegir fotografies. La interpretació de les imatges.
La narrativa visual. La construcció d’una història amb fotografies.
Els foto llibres.
L’alfabetització visual.
El valor testimonial de les fotografies i com adaptar-los als currículums escolars.
Un món ple d’imatges: les xarxes socials a debat.
Identitat visual i adolescència.

– Metodologia:

Tallers teòric-pràctics, entregant dossier de recursos.

– Sessions:

1 o més sessions entre 2-4 h. a l’escola, el museu o qualsevol entitat.

Poden dissenyar-se formacions de diverses sessions.