Cliente:ICUB. Ajuntament Barcelona.
Date:April 30, 2022

L’ARXIU A L’AULA. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Projecte becat als PREMIS BARCELONA 2020 modalitat Cultura i educació. ICUB.

Aquesta proposta de creació d’un projecte educatiu de recerca en línia, dissenyat a partir dels fons de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, va estar becada i ens va permetre desenvolupar-la, amb la voluntat que quedés com a recurs educatiu penjat a la web de l’AFB, dins l’apartat d’Activitats i Difusió, de manera que hi puguin tenir accés els centres educatius del barri, de la ciutat, o d’arreu, qualsevol centre educatiu que pugui estar interessat en el patrimoni històric i fotogràfic de la ciutat de Barcelona. L’Arxiu a l’aula comprèn un seguit de temàtiques i recursos educatius susceptibles d’interès per a tots els cicles educatius.

Aquest recurs pedagògic tan necessari per descobrir a la comunitat educativa el fons de l’AFB, – especialment en els darrers cursos, a causa de les mesures de distanciament social i control d’aforament de visitants en els espais expositius i institucions-, va esdevenir molt útil creant uns espais de treball en línia, enriquint les experiències i les formes d’aprenentatge que oferia l’AFB, més enllà de l’espai físic, amb tot el seu potencial.

Vam treballar amb els fons de l’AFB per a donar-los a conèixer, oferint una eina educativa per a explorar-los de manera lúdica i creativa, fent costat als educadors proposant-los recursos especialitzats, i potenciant en l’alumnat l’esperit crític, reflexiu, investigador i creador d’hipòtesis, així com la capacitat d’empatitzar per mitjà de les imatges amb altres realitats que han testimoniat fotògrafs i fotògrafes de la col·lecció, propiciant a l’aula espais de reflexió i debat; fent valdre els recursos educatius en línia com també el factor humà i el rol del docent perquè el procés sigui un èxit i s’assoleixin els continguts.

Gran Via de les corts catalanes, 1910. AFB. Àngel Toldrà Viazo. (Fragment).

Vàrem definir uns objectius principals:

. Donar suport a la tasca educativa de l’AFB, que no disposa d’un servei educatiu específic, obrint-lo a la comunitat educativa.

. Visibilitzar i fer valdre els seus fons fotogràfics com a font de coneixement, així com la seva tasca de catalogació, conservació i difusió.

. Vincular l’AFB al barri, districte i a la ciutat per mitjà d’uns recursos educatius que permetin a mestres i alumnes a conèixer-lo i fer-ne ús. Incorporant nous públics a les dinàmiques de l’AFB.

. Fomentar l’autonomia de les eines educatives en línia com a oportunitat que tothom en pugui fer ús.

. Incorporar les experiències sorgides a les seves xarxes i web, per tal de dinamitzar-les i recollir l’aprenentatge comú.

. Dissenyar un model de metodologia de treball pedagògic de treball en línia amb les fotografies del fons de lAFB, que sigui sostenible en el temps, prou flexible per adaptar-se a tots els centres educatius i reproduïble a altres arxius fotogràfics.

L’eix temàtic principal i vertebrador de les propostes educatives va ser la imatge fotogràfica com a testimoni històric i com a document visual de la memòria, a partir del qual es van plantejar diferents subtemes i activitats educatius, adaptant-los als currículums escolars, tenint present que sempre fossin inclusius, interculturals, reproduïbles i amb perspectiva de gènere.

Havent fet una gran selecció d’imatges, procedents del fons de l’arxiu, vàrem dissenyar uns blocs temàtics que foossin curriculars, col·laborant amb els tècnics de l’AFB per la intervenció en la web, com també per construir i validar conjuntament aquests recursos educatius en línia.

L‘oferta d’activitats i materials pedagògics es va adaptar als diferents nivells educatius i possibilitava un ús totalment autònom, donat que els centres educatius poden descarregar de la web de l’AFB diversos documents en format PDF així com visualitzar unes galeries fotogràfiques especialitzades i escoltar uns testimonis orals en relació amb les temàtiques escollides.

El projecte tenia la voluntat de ser prou autònom, versàtil i adaptable per a replicar-se en el temps i en els diferents centres educatius. A partir d’aquesta primera experiència de creació de material pedagògic en línia per a la comunitat educativa, ens agradaria ampliar-lo i continuar amb aquest projecte generant material de treball per a públic d’accessibilitat.

“L’Arxiu a l’aula” gira entorn tres eixos generals, a partir dels quals vàrem construir la proposta educativa:

– La memòria històrica de la ciutat: que ens permetrà analitzar detingudament els fons de l’AFB, revalorant el seu patrimoni fotogràfic a partir de la visibilització dins la comunitat educativa; fent valdre la capacitat didàctica dels documents visuals que conté, i la seva vàlua com a eina docent, en quant testimoni visual de la memòria de la ciutat.

La diversitat cultural i de gènere: palesa en la riquesa dels fons fotogràfics, que poden il·lustrar temàtiques i realitats molt diverses, i com els diferents fotògrafs i fotògrafes del fons de l’Arxiu aporten mirades molt diferents sobre els mateixos temes.

– Els Testimonis vius: proposem donar un espai dins la proposta educativa, de persones i testimonis vius que ens puguin explicar les seves experiències i vivències, a partir de les fotografies dels fons de l’AFB. Creant un petit espai d’àudios i imatges que puguin ajudar als i les alumnes a escoltar i entendre la història de la ciutat a partir d’aquests testimonis.

A partir d’aquestes direccions de treball, vam dissenyar sis blocs temàtics principals que aglutinen les galeries d’imatges i les proposes educatives, són:

  1. Cercar al web de forma creativa. (Idealment dirigit a ESO i Batxillerat).
  2. Ciutat, canvis urbanístics i socials. (Idealment dirigit a cicle superior de Primària/ primer i segon cicle d’ESO).

  3. Jocs i joguines, evolució. (Idealment dirigit a Primària).

  4. Oficis i professions abans i ara. (Idealment dirigit a cicle mitjà i superior de Primària/ 1r i 2n cicle d’ESO).

  5. El retrat: evolució, espai del retrat, identitat. (Idealment dirigit a ESO Visual i plàstica / Batxillerat artístic).

  6. Vehicles i transports, evolució. (Idealment dirigit a Primària).

Cadascuna presenta en una plana el marc referencial del tema, i els documents i fotografies associades, veieu un exemple:

En cada pàgina, a banda dels continguts per treballar, es pot visualitzar una galeria amb la selecció de fotografies del fons de l’Arxiu relacionades amb el tema i endreçades cronològicament, veieu-ne un exemple:

Vàrem incloure també cinc testimonis orals per cada bloc temàtic, que es referien a les imatges que els vam mostrar de l’arxiu, alguns centrant-se més en una imatge, d’altres comentant la temàtica en general, complementant la informació continguda en les fotografies, com poden ser aquests, referits als canvis socials i urbanístics de Barcelona:

Pça Vallvidrera, entorn 1900. AFB. Jaume Anglada (atribuït). (Esquerra)
Barri Sud-oest del Besòs, 1967. AFB. Carme Garcia. (Dreta)

 

 

O aquests en relació als canvis que s’han donat en els oficis, els d’abans i que ja no existeixen, o han canviat:

Escena de camp. Vall de Carol. 1895. AFB. Autor desconegut.

 

 

Com també referinte-se als jocs i les joguines de la seva infantesa…

Cursa infantil d’automòbils,1935. AFB. Pérez de Rozas. (Esquerra)
Nena jugant amb un aro,1911. AFB. Frederic Ballell. (Dreta)

 

 

Per a compartir i valorar la capacitat didàctica dels materials, vam fer una prova-pilot amb escoles i instituts, aconseguint que 11 centres participessin, treballant amb algun dels materials i propostes del projecte. Vàrem fer seguiment dels processos de treball i dels resultats, com també vàrem demanar una darrera valoració, per millorar el projecte i els continguts. Seguidament, podeu veure algunes mostres del treball a l’aula:

Seguidament, compartim una selecció de treballs que han realitzat en els centres educatius:

“Els transports abans i ara” foto collage. Cicle Mitjà Primària, Escola Josep Nin, Salomó (Tarragona).

“Els transports abans i ara” acolorir imatges, Cicle inicial, Escola Josep Nin, Salomó (Tarragona).

“Jocs i joguines abans i ara” Cicle Mitjà Primària, Escola Projecte, (Barcelona).

Dossiers de treball de “La Ciutat abans i ara” de l’Institut-escola Costa i Llobera (Barcelona).

Exercicis de refotografia dins de “La Ciutat abans i ara” de 2n Batxillerat de l’Institut Altafulla (Tarragona).

Infografies entorn “La Ciutat abans i ara” de 2n Batxillerat de l’Institut Altafulla (Tarragona).

Seqüències fotogràfiques de “La Ciutat abans i ara” de l’Institut-escola Arnau Cadell, St. Cugat del Vallès (Barcelona).