Cliente: MUSEU VIDA RURAL. FUNDACIÓ CARULLA.
Date:November 22, 2023

FORMACIÓ PLA FORMATIU DE ZONA. Museu de la Vida Rural. Fundació Carulla.

Formació per a docents dins del Pla de Formació de Zona del Centre de Recursos Pedagògics de la Conca de Barberà, per encàrrec del Museu de la Vida Rural, acompanyant en el procés de descoberta i d’incorporació de la fotografia, el llenguatge i l’alfabetització visual, en les seves dinàmiques pedagògiques, per a treballar a l’aula des del medi visual i no textual.

Hem dissenyat també un Dossier pedagògic per mestres entorn la narrativa visual, amb l’objectiu general d’estimular l’aprenentatge curricular des de l’àmbit visual, incentivant la descoberta activa i creativa de les fotografies i els seus missatges,  integrant l’alfabetització visual i la comprensió de la narrativa visual, en el procés pedagògic.

Treballar amb fotografies i llegint imatges, ens permet fer:
– Interpretació i anàlisi de la narrativa visual pròpia i aliena
– Alfabetització visual de mestres i alumnes
– Experimentació creativa del medi fotogràfic
– Descobriment de testimonis documentals visuals
– Creació de noves narratives personals resignificades
– Compartir en plataformes i xarxes.

 

Per a il·lustrar la formació i fer exercicis pràctics, hem emprat algunes imatges procedents l’Arxiu del Museu de la Vida Rural, Fundació Carulla, com les que veieu a sota:

Selecció de fotografies de la Col·lecció Lluís Carulla, el Fons Josefina Joaquín, la Col·lecció Associació Baixa Sagarra i la Col·lecció Ferran Civit.

Què és una fotografia? Com ha estat copsada? Per què? Quins són els aspectes que la defineixen?

Què implica i què pot aportar treballar amb fotografies com a material bàsic de l’aprenentatge?, en quina direcció i quines dinàmiques són les idònies per assolir aquells continguts i experiències pedagògics que volem, creant situacions i projectes d’aprenentatge que siguin satisfactoris i més enriquidors, que aportin i permetin resignificar la mirada de l’alumnat envers l’experiència educativa? Com podeu veure seguidament una sola fotografia té capacitar per…

 

Hem tractat també l’alfabetització  i la narrativa visuals en l’àmbit educatiu donada la seva utilitat per a formar a l’alumnat enriquint la seva observació i sentit crític envers les fotografies i els missatges visuals, per tenir més criteri, resignificant les seves mirades, així com, indirectament, prenent més consciència del seu consum, ús i abús.

El procés d’alfabetització visual fa conscient a l’alumnat de tots els cicles, que les fotografies són un mitjà important de comunicació. L’habilitat de construir significat a partir d’imatges implica exploració, observació acurada, comprensió, crítica i reflexió.