COM HO FEM

 

La metodologia de treball en les activitats i projectes que generem sempre proposa una dinàmica activa i participativa, que permeti incorporar progressivament elements propis del llenguatge fotogràfic, perquè al final del procés els coneixements assolits quedin reflectits en una producció pròpia, i sigui tan important el resultat com el seu procés d’aprenentatge.

Volem aprendre conjuntament experimentant amb les diferents possibilitats del mitjà fotogràfic, cercant una experiència conscient, lúdica, plàstica, sensorial, analítica, constructiva i de recerca, que esdevingui un procés actiu de descoberta, on les persones que participin sempre siguin protagonistes del seu aprenentatge, emprant fotografies creades o trobades, com a eixos vertebradors de les propostes didàctiques.