Cliente:
Date:February 02, 2023

FORMACIÓ A DOCENTS nova!

FORMACIÓ A DOCENTS:
Adaptada als diversos cicles educatius des dels àmbits de treball proposats, pendent d’ajudicació de centre:

Primària:
La llum i el color com a recursos educatius.
Creativitat i expressió personals per mitjà del treball fotogràfic.
Tècniques fotogràfiques a l’aula: Foto collage, acolorir fotografies, fotogrames, taller de retrat.

Secundària:
Conceptes fotogràfics tècnics bàsics. Creativitat fotogràfica.
Llegir fotografies. La interpretació conceptual de les imatges.
La narrativa visual. La construcció d’una història amb fotografies. Els foto llibres.
Un món ple d’imatges: les xarxes socials a debat.
Identitat visual i adolescència.

Batxillerat/CFGS:
L’alfabetització visual. La mirada crítica envers les imatges fotogràfiques.
Fotografia analògica, digital i virtual.
El valor testimonial de les fotografies i com adaptar-les als currículums escolars.
Conceptes fotogràfics bàsics. Creativitat fotogràfica.
Llegir fotografies. La interpretació de les imatges.
La narrativa visual. La construcció d’una història amb fotografies. Els foto llibres.
Un món ple d’imatges: les xarxes socials a debat.
Identitat visual i adolescència.
Resignificar la mirada: observem l’exterior i l’interior.

Sessions:

Es poden adaptar a les necessitats dels grups, però recomanem 2 sessions de 3-4 h mínim.

Metodologia:

Tallers que poden estructurar-se en diverses sessions de 3-4 h que permetin un treball teòric-pràctic a qui participi.
Incentivarem la creativitat de docents i la pràctica educativa fotogràfica treballant amb materials específics.
Introduirem els recursos descrits en el dossier pedagògic per treballar de forma autònoma a l’aula.
Compartirem de forma activa i participativa els recursos propis de l’aula que podem emprar en la introducció del treball fotogràfic.

Objectiu general:

Dotar als professionals de l’ensenyament de coneixements fotogràfics i de narrativa visual, així com recursos pràctics pedagògics que puguin emprar i adaptar fàcilment als seus entorns, per dinamitzar l’aprenentatge curricular dels diversos cicles educatius, per mitjà de les fotografies i les eines fotogràfiques digitals al seu abast.

Objectius específics:

– Comprendre i integrar el funcionament de la llum i el color.
– Aprendre de forma senzilla tècnica fotogràfica.
– Crear individualment i en grup per mitjà del medi fotogràfic.
– Descobrir la narrativa visual i la capacitat per expressar i comunicar amb les fotografies.  – Capacitar al professorat per crear una narrativa visual per mitjà de diverses tècniques i formats.
– Proporcionar recursos i eines específiques que afavoreixin l’alfabetització visual per a mestres i alumnes.
– Utilitzar la fotografia per a empatitzar i cohesionar grups a partir del descobriment i l’observació de les imatges i analitzar de forma constructiva el seu contingut.
– Crear una consciència crítica amb l’alumnat envers les imatges: qüestionant la seva autenticitat, origen, tendència, a partir de l’observació i el debat que generen les fotografies. – Entendre i emprar amb consciència la fotografia com a testimoni del seu moment vital i del món que els envolta.

Materials:

Entrega de materials educatius i mostrarem recursos en línia.