Cliente:Arxiu Fotogràfic de barcelona
Date:July 08, 2019

FOTOSEQÜÈNCIES 2019: La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana.

Casal fotogràfic, realitzat amb nens i nenes d’11 a 16 anys, que inspirats per la mostra fotogràfica en curs a l’Arxiu fotogràfic de Barcelona: “La ciutat dels passatges. Abans de la Via laietana” els ha permès explorar la ciutat antiga, a partir de les imatges que van copsar al 1908 diversos fotògrafs amb motiu d’un concurs fotogràfic convocat per l’Ajuntament de Barcelona, que es va organitzar amb la voluntat de documentar els carrers i els habitatges que havien de desaparèixer amb l’obertura de la Via Laietana. Els autors d’aquestes imatges són Adolf Mas, Narcís Cuyàs, Carles Passos, Miquel Matorrodona, Joan F. Fradera, Josep Pons i d’altres desconeguts.

L’objectiu de l’exposició és mostrar a l’espectador unes fotografies de gran interès documental, que hem visionat amb els participants, per tal de descobrir-los aquesta realitat tan diferent del barri, i que ens han servit per observar i parlar de conceptes fotogràfics bàsics com la llum i la seva expressivitat, els contrastos, el llenguatge en b/n, el punt de vista, l’enquadrament, els tempos, etc.

Hem proposat una activitat diferent per treballar cada jornada, fent aquesta comparativa entre el que hi havia abans i ara no hi és, o com aquests indrets s’han transformat, observant els canvis i mostrant-los amb imatges.

Hem fet l’exercici de refotografiar, tornant a fotografiar un lloc que han cercat a partir de diverses imatges seleccionades de l’exposició, localitzant la ubicació en un mapa i fotografiant-la com és ara, per després fer una composició de la localització actual interpretada fotogràficament per ells.

També han fet un collage fotogràfic, reomplint amb les seves imatges fetes pel barri, la imatge projectada en gran que encapçala l’exposició:

Han intentat també emular els fotomuntatges de David Hockney, reconstruint una imatge a partir dels seus fragments fotografiats, descomponent l’escena prèviament per observar-la i mostrar-la d’una manera nova, és un exercici molt interessant d’observació i que requereix una elaboració molt acurada:

En la darrera jornada han pogut experimentar el treball de fotogrames al laboratori fotogràfic, explorant les possibilitats de la fotografia sense càmera, treballant amb negatius d’algunes fotografies de l’exposició i objectes diversos.

Per seguir amb la descoberta dels espais d’una manera diferent, els hem proposat fer un passeig pel barri de la Ribera per trobar fons que els semblessin singulars i fer-se un retrat a la manera de l’artista Hombre Lopez, confeccionant uns interessants tríptics trencant la visió estàtica del retrat.

Per acabar, han muntat uns fotollibres recopilant les diferents experiències de la setmana, i creant una nova narració visual.