Date:May 15, 2018

FOTOGRAMES a Utopia Markets Photo

https://www.utopiamarkets.com/photo/

https://www.ilfordphoto.com/

Hem realitzat un taller participatiu de Fotogrames, en el context del certamen d’Utopia Markets Photo, el nostre laboratori, un iglú inflable de grans dimensions i estanc a la llum, en una de les sales d’aquest singular espai, una antiga fàbrica d’escales industrials. El públic ha anat participant d’aquesta experiència, el nostre objectiu és que un nen/a o adult/a pugui tenir una pràctica de revelatge i crear imatges amb la tècnica dels Fotogrames.

Al 1922, Man Ray inventà els “rayogramas” (rayographs). Un fotograma o ”rayograma” és una imatge fotogràfica realitzada sense càmera, que s’obté posant objectes directament sobre paper fotogràfic o un material fotosensible i exposant-ho a la llum, que seguidament ha de revelar-se amb el procés tradicional. El resultat és la imatge d’una ombra negativa de tons variats, segons la transparència dels objectes que hem disposat damunt del material fotosensible. Les zones del paper que no han rebut llum apareixen en blanc, les exposades a través d’objectes transparents o semitransparents apareixen en gris i les que no tenen gens damunt seran negres.

Man Ray comentava: “Em vaig rebel·lar contra la meva càmera fotogràfica i la vaig tirar. Vaig prendre quan em queia a la mà: la clau de l’habitació de l’hotel, un mocador, llapis, una brotxa, un tros de corda… Els dipositava sobre paper sec i els exposava a la llum durant uns segons com si fossin negatius. Estava molt excitat i em divertia moltíssim”

Els primers rayogramas es van recollir en un àlbum al qual Many Ray va cridar “Els champs délicieux”.

Algunes imatges del taller: