Cliente: Museu Terra. Fundació Carulla.
Date:April 29, 2024

TROSOS DE DONES. Projecte pedagògic i expositiu. Museu Terra.

Trossos de dones és un projecte fotogràfic dissenyat  per treballar la identitat femenina i la recuperació de la seva memòria en l’entorn rural, donant-li més presència i visibilitat per mitjà de la fotografia i la narrativa visual, que conceptualment remet de forma directa al títol de la mostra en curs al Museu Terra: Tros de dona. Aquesta exposició ha inspirat i provocat la reflexió dels col·lectius participants sobre la identitat femenina al món rural, fent incidència en la importància dels rols tradicionalment associats a la dona, sota el rol de “cuidadora”, revisant conceptes, actituds i hàbits heretats d’una societat patriarcal i uns moments històrics determinats en relació amb el cos, la terra, la casa i el carrer.

Aquest projecte vol reivindicar la seva vàlua i recuperar el sentit de la identitat femenina en un món hegemònicament masculí, per aprofundir també en el rol de les dones grans en una societat patriarcal i en l’actual, introduint addicionalment al tema del gènere, el concepte de l’edatisme i la magnificació que fa la societat actual de la joventut i la bellesa, associades sovint en la cosificació de la dona, en detriment d’altres valors com l’experiència, la prudència, la modèstia o el sacrifici, tradicionalment inherents a les “cures”, que han proporcionat les dones en gairebé totes les societats cap als infants, la gent gran, la parella, els animals, la casa, l’hort o les activitats econòmiques familiars, derivant sovint en la renúncia personal i el poc reconeixement social.

Hem proposat al Museu Terra i als col·lectius explorar aquests àmbits per mitjà de la pràctica fotogràfica,  amb l’anàlisi d’imatges del seu fons, que hem incorporat en els materials pedagògics, com a testimonis visuals de la memòria rural, per a fer palès aquest rol de les dones i per vincular-los a fotografies de dones actuals, desenvolupant un treball de recerca creativa experiencial i participativa amb els dos grups, que ha convergit en aquesta mostra intergeneracional.


Selecció de fotografies del Fons de Lluís Carulla. Fundació Carulla.

En el decurs del projecte,  un grup d’alumnes de l’INS Joan Amigó i Callau i un altre d’integrants de la Llar de jubilades i de jubilats de l’Espluga de Francolí, com també de l’Associació Cultural de Dones, han treballat en la recuperació de la memòria individual i col·lectiva, observant la complexitat dels “trossos” o aspectes que configuren cada persona i construeixen la seva història, per generar una reinterpretació creativa de les imatges que han escollit, proposant-los-hi que les intervinguin amb fils de colors i brodant-les.

Les fotografies aportades pels i les participants són el centre del projecte i l’exposició final, mostrant espais íntims i comunitaris que ens ajuden a posar en comú llocs i costums que hi apareixen, majoritàriament de l’entorn de l’Espluga de Francolí.
Fotografies procedents de les col·leccions particulars de les persones participants.

Les imatges també visibilitzen persones, costums, indrets i maneres de fer, així com els rols tradicionalment associats a les dones en l’entorn rural, que proporcionen cures a fills, parelles, progenitors, animals, etc. en àmbits com la casa, l’hort o el tros. Alhora, mostren els nous rols i espais que ocupen les dones més joves actualment, com el carrer, els espais d’oci i esbarjo o els llocs de treball. Amb el grup de l’institut també hem recuperat fotografies dels seus àlbums i memòries, però són molt més recents, hem treballat en diversos formats si suports digitals, per acabar també intervenint les imatges seleccionades amb la costura.

Per mitjà d’una metodologia de treball activa, participativa, transversal i integradora tant alumnes com persones grans han esdevingut protagonistes del procés d’aprenentatge i de l’experimentació creativa, creant finalment una mostra del treball en comú a partir de la intervenció de fotografies antigues i recents, fent diverses pràctiques per encaminar el treball cap a la creació de material fotogràfic resignificat per a la mostra.
Fotografies procedents dels àlbums familiars de les alumnes participants.

Finalment, la feina realitzada pels grups amb l’ajut de la gent del Museu Terra, i la nostra coordinació i  acompanyament, s’ha integrat en la mostra Trossos i miralls, produïda en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, on els col·lectius han pogut exposar les seves fotografies recuperades, intervingudes, cosides, al costat dels treballs fets per l’alumnat del cicle mitjà del CEIP Martí Poch i l’Escola Vedruna de l’Espluga a Miralls, un projecte educatiu de dansa plantejat en paral·lel, com una reflexió personal i col·lectiva entorn dels espais que habitem, el cos i la comunitat.

La mostra recull el fruit de diverses pràctiques fotogràfiques per a explorar la identitat, el gènere, la memòria, la imatge, l’autoimatge, la família, els rols, les actituds… Conjuntament, hem revisat i resignificat algunes d’aquestes qüestions, propiciant  una experimentació més conscient amb les fotografies i les memòries que contenen.