Cliente:FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
Date:October 30, 2017

OBJECTES EN CIANOTIPIA

Taller de cianotípies realitzat amb els Amics de la Fundació Joan Miró, experimentant el món dels objectes, des d’una perspectiva mironinana, de recerca formal i alhora atzarosa, on hem creat escenes, paisatges i formes, a partir de l’elecció i la troballa d’objectes, que s’han impressionat en el paper per mitjà d’aquesta técnica, en el seu to blau tan característic. Aquest antic procediment fotogràfic monocrom, permet obtenir per contacte, una còpia d’una imatge en color blau cian, que anomenem cianotip.
La dinàmica amb un grup reduït i adult, ha permès fer uns treballs acurats i magnífics a partir dels objectes.

Taller de cianotípia per Amics Fundació-2