Cliente: INS Altafulla.
Date:March 22, 2024

MIRADES AL TERRITORI. Institut d’ Altafulla.

Proposta interdisciplinària de treball fotogràfic amb l’alumnat de 3r d’ESO en col·laboració amb el cos docent de l’Institut d’Altafulla, que ha dinamitzat algunes activitats, per tal que resti com a projecte de centre a desenvolupar de forma autònoma en pròximes edicions liderat pel professorat de l’institut, adaptant-lo i enriquint-lo amb les aportacions o canvis que s’escaiguin o es valorin necessaris, emprant el medi fotogràfic com a tecnologia i com a llenguatge comunicatiu, experimentant amb diferents tècniques, que facilitin l’apropament i la descoberta del territori d’Altafulla, la seva identitat i memòria, com la de l’alumnat, compartint-les amb mestres i estudiants, integrant alhora altres sabers que puguin estar-hi relacionats, per mitjà d’experiències d’aprenentatge de retrat, refotografia i creació de cianotípies, alternant la fotografia amb el mòbil amb la tècnica més primigènia del medi.

En aquest projecte hem dissenyat materials educatius entorn els conceptes de territori, identitat i memòria, com també una breu formació a tot el claustre de l’institut, així com diverses activitats educatives amb tots els grups.

 

Hem fet conjuntament un anàlisi de la identitat, que en molts casos construeixen a partir de factors com l’edat o el gènere, la família, el lloc d’origen o d’habitatge, el territori, la música, les aficions, l’aspecte físic o la roba, observant que aquesta identitat no és fixa ni única i que no sol ser igual a la imatge o l’autoimatge; avui dia es defineixen diversos aspectes de la identitat, que sens dubte estan configurant-se com poden ser la personal, la social, la cultural, la professional o la digital… Han fet recerca d’altres identitats vinculades al projecte (Antoni de Martí i Franquès i Anna Atkins), relacionats amb la botànica i el territori) com també amb les persones grans.


Aquest territori ha estat explorat per mitjà de la pràctica de refotografia en una sortida, a partir d’imatges antigues de l’entorn facilitades pel Centre d’Estudis d’Altafulla, propiciant l’observació i la interpretació visual, reforçada amb la creació de cianotípies amb les espècies vegetals autòctones recollides en el decurs de l’itinerari.

Imatge superior corresponent a una fotografia de L. Roisin sense data, de fa aproximadament un segle; a sota, la fotografia virtual actual de la mateixa ubicació.

Fotografies  corresponents a la zona de l’hort de la bomba, que apareixen en el llibre Altafulla, Abans i ara, un exemplar que mostra diversos exemples de refotografia : imatge superior L. Roisin de data  desconeguda i  la de sota de Santiago Rodríguez i Uría i Rafel Pellicé i Domínguez.

La memòria ha estat present en les entrevistes i retrats de les persones grans, com també en l’observació i l’anàlisi de l’evolució del territori. La incorporació de negatius de l’herbari d’Antoni de Martí i Franqués, com la recerca entorn de les dues figures històriques esmentades també ha posat en relació la memòria del passat amb el present.


Reproduccions fotogràfiques de fulles originals de l’herbari propietat d’Antoni de Martí i Franquès, dipositades a l’Arxiu històric de Tarragona.
Fotografíes de Susana Solans

https://www.instagram.com/p/C4vqh9vtJeu/?igsh=MW0ycjNicTkybzc3Yg%3D%3D&img_index=3
https://www.instagram.com/p/C4yHLMwNlXP/?igsh=cmtjcnYxOXM2YjJu&img_index=1