Cliente:Fundació Joan Miró
Date:May 10, 2017

L’OBJECTE INVISIBLE 2017

Reprenem el treball amb la cianotípia i els objectes, redescobrint aquesta primigènia tècnica fotogràfica al taller de la Fundació Joan Miró, confeccionant escenes, imatges, amb els objectes per mitjà d’aquest antic procediment fotogràfic monocrom, que permet aconseguir una còpia d’una imatge o objecte en volum, en un color blau cian, que anomenem cianotip. Les famílies han escollit o trobat, a la manera de Miró, per atzar o per l’atracció cap a la seva forma, color, volum, opacitat … Els expliquem que l’artista era un gran recol·lector d’objectes, que col·leccionava al seu estudi. Ajudant-lo a crear un clima suggerent amb aquests elements i les seves reminiscències.

Hem proposat als participants que observessin els objectes, des de la perspectiva de Miró, recol·lectant i triant-los, per després incorporar-los d’una manera o altra al seu treball. Veiem les escultures, amalgames que fusionen aquests objectes, donant-los una altra identitat.

Havent observat aquesta fusió i transformació dels objectes, els proposem un seguit de materials i objectes per fer les seves cianotípies. Poden escollir, així com cercar-los en l’entorn. Un cop feta la selecció, observen les seves qualitats damunt la taula, sobre un fons blanc, preparant la composició de la seva imatge.

Els papers emulsionats els han exposat al sol, tot esperant que la llum “dibuixés” les imatges. En el rentat de les còpies, les imatges han aparegut en el característic blau de Prússia, el cian que dóna nom a la tècnica.

https://www.fmirobcn.org/es/actividades/familimiro/1/30/l-objecte-invisible