Cliente:Fundació Joan Miró/ Fundació Collserola
Date:May 09, 2017

Fundació Collserola i EL QUADERN ANIMAT

Per encàrrec de la Fundació Joan Miró realitzem el taller del Quadern animat per a la Fundació Collserola, fundació que compren els centres educatius de Frederic Mistral, Avenç i Ramon Fuster.

Rebem les famílies i fem una visita a tres de les escultures de Joan Miró que hi ha a la terrassa de la Fundació: Dona i ocell, Dona i ocell i la Carícia d’un ocell, les mirem, les passegem mentre observem i entenem què és una escultura, els convidem a que les mirin amb deteniment, i es fixin com són els seus quatre costats, davant, darrere, un costat i l’altre, per tal que després a l’aula taller, quan observin les fotografies d’aquestes escultures entenguin les seves característiques. Un cop observades anem al taller a on els explicarem què és un quadern animat, o flip-book.

Partint de l’experiència d’Edward Muybridge amb el seu “Animal locomotion” (1887), amb el seu desig de descompondre el moviment, i observant com els seus estudis amb el moviment de diversos animals, fotografia a fotografia, ens serveixen per explicar-los com passem de la imatge fixa a la imatge en moviment.

Un cop vist i entès què és un Quadern animat i com descomponem el moviment en imatges, procedim a muntar el nostre llibret, els proposem treballar amb les imatges de les escultures que hem vist a la terrassa, també amb objectes que pertanyien a l’univers personal de Joan Miró, que col·leccionava o utilitzava en les seves escultures, per desplaçar-los en sentit vertical, horitzontal o girant sobre ells mateixos, com veiem en forma d’animació al llibret.