Cliente:CCCB
Date:July 10, 2017

LLIBRES fotoSENSIBLES. Culturnautes. CCCB.

Culturnautes 2017. Tallers de fotografia i narració amb imatges.

Enllaç: Vídeo de la setmana

Enllaç: Imatges de la setmana

Aquesta setmana hem fet un LLIBRE fotoSENSIBLE amb la tècnica de la cianotípia, partint de l’exposició al CCCB Fenomen Fotollibre que ens ha ajudat a descobrir com s’articulen les narracions visuals, i com esdevenen un fotolllibre, des del treball de narració amb imatges fins al seu muntatge com a objecte. Hem pogut entendre què és un fotollibre i a la vegada ens ha fet conscients del valor del fotollibre en la cultura visual del nostre temps.

En els tallers proposats, hem convidat als nens i nenes a endinsar-se en el món de la fotografia analògica per mitjà d’una tècnica poc coneguda i prou senzilla per treballar amb ells, la cianotípia. Ens interessa molt tot el procés creatiu que amaga aquesta tècnica fotogràfica, ja que necessita tot un treball previ a la confecció d’una imatge: què explicarem i com ho farem, quins objectes utilitzarem i com els ubicarem al paper. Aquesta tècnica també va acompanyada de tota una descoberta del fenomen de la llum i dels suports fotosensibles.

També ha sigut important el procés posterior de compondre i narrar amb aquest tipus d’imatges, hem treballat el sentit narratiu d’aquestes sèries, que ens ha vingut donat pel tema que han decidit treballar i pel sentit i direcció que cada nen i nena ha volgut donar al seu fotollibre. La realització del llibre és una oportunitat per explorar els valors tàctils de l’obra: assajar materials i disseny, experimentar la relació física amb el lector i treballar la seqüència d’imatges.