Cliente: AFB/ ICUB
Date:July 06, 2023

FOTOSEQÜÈNCIES 2023: Fem sandvitxos fotogràfics!

Taller fotogràfic experimental en format de casal d’estiu, realitzat amb 15 alumnes d’entre 12 i 16 anys. En aquesta edició, hem plantejat una sessió de retrat i unes sortides a l’exterior, a partir dels quals vam treballar en el laboratori de revelat, revisant la tècnica del fotomuntatge fotogràfic, un dels grans recursos artístics del segle XX que s’ha continuat utilitzant fins a l’actualitat. Una de les possibilitats de fotomuntatge és el sandvitx, que consisteix en la realització d’una sola imatge col·locant dos negatius junts, l’un sobre l’altre, directament a l’ampliadora, de manera que es crea una escena amb sentit diferent; podem superposar dos negatius a l’ampliadora, o disposar-los directament a damunt del paper fotogràfic per contacte, com també fer-ho digitalment amb un programa de retoc digital, hem explorat totes les opcions amb el grup, per crear capes del sandvitx fotogràfic, i la superposició de fotografies tant amb medis analògics com digitals, afegint la possibilitat de les intervencions bordades en la generació de les seves fotografies, per acabar intervenint les imatges amb fils de color, brodant o cosint les fotografies i muntant un foto llibre final.

L’objectiu principal del casal és que els joves descobreixin de forma lúdica l’Arxiu, la seva finalitat, per entendre el valor de la tasca de conservació, catalogació i difusió de l’AFB, així com descobrir una part del seu fons fotogràfic, que fem per mitjà de la visita a l’exposició en curs i les propostes de treball amb fotografies del seu fons.  A partir d’aquesta voluntat construïm i oferim un seguit de propostes lúdiques fotogràfiques que ens ajuden en aquesta descoberta i a familiaritzar al grup amb les diferents tècniques i llenguatges fotogràfics, integrant en tot moment d’una forma senzilla alguns conceptes tècnics del vocabulari fotogràfic i la narrativa visual, introduint-los en el decurs de tot el casal, especialment en la visita a la mostra en curs: Del Pictorialisme a la modernitat. Centenari de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

La metodologia ha estat dirigida a fer un aprenentatge teoricopràctic lúdic però profund i en comú, per mitjà d’un treball actiu i participatiu, amb un enfocament integrador i transversal en la mesura del possible, amb perspectiva de gènere, intercultural, atenint-nos a la curiositat, les demandes i els comentaris del grup, cercant una experiència més horitzontal de l’aprenentatge tant en la visita guiada com en la resta d’activitats del casal.

En aquesta edició, hem revisat breument l’obra d’alguns autors i autores que han treballat la doble exposició o el foto colllage per tal d’inspirar visualment al grup i explicar les diferents opcions analógiques i digitals de la superposició de fotografies o negatius, com per exemple els treballs de Blanca Viñas:

O el fotomuntatges de Marc Âvila Català:

Com també els inspiradors collages de Nieves Mingueza:

O els foto muntatges digitals que combinen fotografies en blanc i negre i en color d’Andrea Constantini, veieu:

Alguns moments i treballs dels joves participants a partir d’aquests inspiradors artistes i la seva pràctica de retrat, de fotografia de paisatge, de positivat al laborartori fotogràfic…


Vam finalitzar el casal amb la col·laboració de Tatiana Donoso, per a aprendre a brodar fotografies, fent una petita pràctica i acabant de munatr el seu àllbum fotogràfic.