Cliente:Servei Municipal de Biblioteca Les Franqueses del Vallés
Date:February 01, 2018

FOTOGRAFIA I ESPORT

Hem iniciat el taller de Fotollibre: Fotografia i esport, organitzat pel Servei de Biblioteca Municipal de les Franqueses del Vallés, al Centre Cultural Bellavista, una activitat plantejada com un taller de fotografia amb adolescents, a desenvolupar en cinc sessions, per viure aquesta experiència fotogràfica i crear un fotollibre entorn el món de l’esport a l’espai urbà. En la primera sessió ens hem presentat i s’han fet alguns retrats entre ells per conèixer-s més.

Seguidament hem visionat diverses imatges d’esport, per observar-les i valorar els seus aspectes més interessants o que ens agraden, analitzant els motius; aquest exercici, ha donat peu a pensar i cercar els seus projectes, iniciant una reflexió i una exploració que han de fer per realitzar els projectes, veient què els hi agrada o interessa, com poden mostrar-ho, perquè, quin és el seu punt de vista, etc… per acabar confeccionant cadascú el seu fotollibre.

Els plantegem les següents qüestions per parlar entre tots:

Quin esport ens agrada practicar? A on el practiquem?, Localitzem els espais i fem una llista? Quin ens agradaria fer i no fem? Què volem explicar de la nostra experiència? Com ho vivim? Per què? Preferim mostrar altres persones practicant esport? Descobrim quina és l’activitat del barri? Quins són els seus espais lúdics? Quin aspecte ens interessa més: l’esforç de les persones, la diversió, els detalls, els espais on s’ubiquen?. Fem un passseig i escollim el tema que retratarem? Definim el nostre fil i la nostra mirada? Què volem mostrar als altres?

Imatges de Lucía Luceno, Irene Luceno i Abel Colás.

Seguim amb la proposta per mostrar l’esport en l’espai urbà, al Centre Cultural de Bellavista, on poc a poc anem definint un àmbit de treball amb els participants. Hem sortit a caminar pels voltants, cercant aquells elements que els interessaven, i han descobert alguns elements que han observat en un espai esportiu proper, del que han copsat algunes imatges, amb una llum crepuscular molt efectista.

Els proposem algunes qüestions:

Fotografiem l’aspecte que hem escollit en diversos ambients, o acotem una zona?, o sortim a retratar el tema en un mateix lloc?, amb quin tractament?, amb quin punt de vista? des de quin angle?, en color o no?, en moviment o quiet?, fotografiem en vertical u horitzontal?. Hem de començar a unificar per tal de treballar les imatges en una mateixa direcció.

Han estat provant sobretot aquell punt de vista que els funcionava millor, alhora que una llum i un temps adequats, mentre acaben de definir el tema. Veieu:

Imatges de Júlia Serras i Abel Colás.

En la tercera sessió intentem treballar més el concepte del fotollibre, de la narració, fent un petit esbós de les seqüències i del muntatge de les imatges. Segueixen retratant, intentant aconseguir millors fotografies, els demanem que cerquin bones idees i associacions d’imatges, pensant en una narració, en un fil que les relacioni i expliqui un relat, per aconseguir un bon tractament narratiu i estètic visual. Les temàtiques comencen a intuïr-se: els espais buits per fer esport, els objectes vinculats a l’esport, els salts com a acció esportiva…

Han vist exemples de fotollibres per inspirar-se, els recomanem l’exposició Fenomen Fotollibre: http://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/fenomen-fotollibre/225004

 

Imatges de Júlia Serras, Suhai, Lucía Luceno i Abel Colás.

La quarta és la darrera sessió en la qual poden fer fotografies, han d’anar tancant les seves sèries o temàtiques, per tal de muntar el fotollibre el próximo dia. Les imatges solen tenir relació però cal establir una connexió entre elles, un ordre, un sentit narratiu.

Les localitzacions i els espais han crescut, hem anat a centres esportius diversos i a entorns més naturals on també es practica esport, cadascú ha seguit amb la seva temàtica, cercant imatges significatives.

Incorporen a poc a poc l’acte fotogràfic, com una acció amb més intenció i meditació, fotografiant a partir de l’observació i no tant per impuls.
Imatges de Júlia Serras, Souhai i Abel Colás.

Hem arribat a la cinquena sessió amb prou imatges per definir un estil i una manera de mirar, de cercar i d’interpretar l’esport. Certament cada participant ha establert una línia d’apropament a allò que li ha interessat, ha construit una idea i una mirada envers l’àmbit que els proposàvem, per finalment confeccionar el seu petit fotollibre. Vam reprendre la idea de la narració, de com podien explicar el què volien mostrar i com muntar-ho, cadascú a la seva manera. Ha estat molt interessant veure la seva evolució, i els camins tan diferents i propers que han trobat en uns espais molt reduïts pel temps del taller. Veieu-ne alguns exemples:

Souhai, Abel, Júlia, Lucía, German, Irene, moltes gràcies a tots!