Cliente:Fundació Miró
Date:May 08, 2013

EL VIATGE VIRTUAL

El viatge com a projecte fotogràfic multimèdia.

Activitat en la qual vam experimentar la narració fotogràfica fent un “viatge virtual”, es van explorar les possibilitats de les imatges copsades amb les càmeres, alternant-les amb fotografies preses a través de Google street view. Els participants van fer un diari de viatge personal, combinant ficció i realitat.

La idea d’utilitzar Google street view per viatjar arreu del món, observant els seus vianants i escenaris, posant especial atenció al tema de la identitat, ens porta a demanar-nos; què passa amb la identificació dels individus i dels espais?

Fent de fotògrafs virtuals fotografiem aquests individus anònims del món i la seva identitat amagada, veient com la cara oculta de les persones configura un anonimat globalitzador, i cercarem en canvi la idiosincràsia del lloc a partir dels seus edificis i “arquitectures” diverses.

Amb aquesta doble lectura, volem que a més d’aprofundir i dialogar sobre la imatge, la fotografia virtual, el viatge virtual, amb les noves eines, els participants analitzin termes com la globalització, la identitat o l’anonimat, com les persones a google street view, perden els seus trets més definidors, els rostres facials, i esdevenen anònimes, i com podem reconèixer un lloc o ciutat amb altres trets inherents com els edificis, tipografies, paisatges… Com de tot això poden crear una bona historia i una gran ficció, component amb les imatges un mural entre tots, que mostri les seves reflexions o decisions.

MOSAIC-VIATGE-VIRTUAL