ESO, Batxillerat, Cicles formatius

Objectius:

Aprendre a pensar i comunicar

Desenvolupar un pensament social crític i creatiu
Estimular la descoberta d’un mateix, dels altres, i la de l’entorn, per mitjà de la fotografia.
Realitzar projectes transversals temàtics
Emprar diferents mitjans d’expressió i representació
Incorporar eines TIC en les activitats curriculars
Ajudar-los a aprendre d’una forma lúdica i reflexiva
Afavorir el treball en equip i la presa de decisions en comú
Millorar la seva competència digital

Àmbits tractats:

La imatge. La narrativa i l’alfabetització visual
La composició i la lectura de les imatges
La creativitat i l’expressió per mitjà del medi visual

Competències bàsiques:

Pensar i comunicar
Competència artística i cultural
Aprendre a aprendre
Autonomia i iniciativa personal

Àrees de currículum:

Educació Artística
Educació visual i plàstica
Descoberta de l’entorn

Àrees de coneixement:

Arts i música
Noves tecnologies (disseny gràfic, imatge i so, informàtica)

Metodologia:

Tallers participatius conduïts per CliCme:educació i realitzats als centre, a on portem tots els materials necessaris i fem una activitat pràctica, en una format telemàtic.