Educació Primària

Objectius:

Experimentar amb els diferents conceptes de la llum i el procés fotogràfic d’una manera lúdica i divertida.
Estimular la descoberta d’un mateix, dels altres, i la de l’entorn, per mitjà de la fotografia.
Realitzar projectes transversals temàtics en la mateixa escola.
Ajudar-los a aprendre d’una forma lúdica i reflexiva.
Ajudar als participants i a expressar-se creativament.

Àmbits tractats:

La imatge
La narrrativa visual
La composició de les imatges
La llum i el color
La creativitat i l’expressió per mitjà del medi visual

Competències bàsiques:

Pensar i comunicar
Competència artística i cultural
Aprendre a aprendre
Autonomia i iniciativa personal
Tractament de la informació i competència digital

Àrees de currículum:

Educació Artística
Educació visual i plàstica
Descoberta de l’entorn

Metodologia:

Tallers participatius conduïts per CliCme·educació i realitzats a les escoles, a on portem tots els materials i fem una activitat pràctica, en una o més sessions.